STOP PRZEMOCY

GDZIE ZNAJDZIESZ POMOC?

Dowiedz się więcej

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z listą ośrodków, które pomogą Państwu uzyskać potrzebną pomoc.

Filtruj wg

Lista Ośrodków Pomocy Społecznej, która stanowi uzupełnienie punktów pomocy dostępnych na mapie, znajduje się na stronie:  https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/lista-instytucji-ps

Zobacz także

Czym jest przemoc?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny lub osoby wspólnie zamieszkującej czy wspólnie prowadzącej gospodarstwo domowe.

Cykle przemocy

Cykle przemocy, z punktu widzenia prawa i psychologii, mogą trwać latami i bez podjęcia prób działania, każdy kolejny może mieć charakter coraz brutalniejszy bądź bardziej wyrafinowany

Charakterystyka ofiar

Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej. Ofiarami przemocy są najczęściej kobiety, dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne, także mężczyźni.