STOP PRZEMOCY

NIE PODDAWAJ SIĘ! ISTNIEJE ROZWIĄZANIE!

Dowiedz się więcej
Jeżeli doświadczasz przemocy, świat zdaje się być miejscem wrogim, a cykle przemocy wciągają Cię coraz głębiej w zależność od sprawcy, pozbawiają wiary w możliwość życia w wolności od psychicznego, a często także fizycznego cierpienia. Ten, kto przemocy nie doświadczył, może oczekiwać od Ciebie samodzielności w poszukiwaniu ratunku dla siebie, dla bliskich, dla dzieci… Ten, kto z przemocą już się zwycięsko mierzył, wie, że spirala uzależnienia i przemocy może zostać przełamana wyłącznie dzięki wsparciu wspólnoty.

Nasz zespół od lat wspiera ofiary przemocy w ramach Programu Interwencji Procesowej Ordo Iuris. Nasze doświadczenia łączą zarówno praktyczne aspekty zmagania się z – często niewydolnym – systemem urzędniczym, jak i wiedzę teoretyczną z wielu dziedzin na temat przemocy, jej uwarunkowań, schematów i skutków.

Poradnik, z którym mogą się Państwo zapoznać jest praktycznym przewodnikiem po systemie przeciwdziałania przemocy. Pisaliśmy go z myślą o ofiarach przemocy.

Wiemy, jak często potrzebujący wsparcia zderzają się z nieczułością, zniechęcającym traktowaniem, urzędniczym podejściem. Wiemy też, jak skutecznie uzyskać pomoc, gdzie można szukać nadziei dla siebie i dla rodziny, dla której narastające mechanizmy przemocy są potężnym zagrożeniem.

Mamy nadzieję, że poradnik będzie dla Ciebie pomocą. Zapoznanie się z jego treścią oraz wypełnienie formularza Czy jesteś ofiarą przemocy? Pozwolą postawić wstępną diagnozę sytuacji, pomogą zrobić pierwszy krok na drodze ku uwolnieniu od przemocy, oraz wyjaśnią jak zaplanować kolejne działania.

Czym jest przemoc?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny lub osoby wspólnie zamieszkującej czy wspólnie prowadzącej gospodarstwo domowe.

Cykle przemocy

Cykle przemocy, z punktu widzenia prawa i psychologii, mogą trwać latami i bez podjęcia prób działania, każdy kolejny może mieć charakter coraz brutalniejszy bądź bardziej wyrafinowany

Kim są ofiary i sprawcy przemocy?

Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej. Ofiarami przemocy są najczęściej kobiety, dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne, także mężczyźni.

Gdzie znajdziesz pomoc?

Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej. Ofiarami przemocy są najczęściej kobiety, dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne, także mężczyźni.