STOP PRZEMOCY

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej

Kontakt

Jeżeli Twój przypadek jest szczególny, zwłaszcza jeżeli doszło w nim do rażących zaniedbań ze strony organów państwowych, np. organy ścigania nie podjęły niezbędnych czynności, zwróć się do nas:
Centrum Interwencji Procesowej:
+48 531 738 774
interwencja@ordoiuris.pl
Jeżeli chcieliby Państwo włączyć się współtworzenie naszego portalu, zwłaszcza listy placówek, które udzielają wsparcia ofiarom przemocy, prosimy o kontakt: stopprzemocy@ordoiuris.pl

Zobacz także

Czym jest przemoc?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny lub osoby wspólnie zamieszkującej czy wspólnie prowadzącej gospodarstwo domowe.

Cykle przemocy

Cykle przemocy, z punktu widzenia prawa i psychologii, mogą trwać latami i bez podjęcia prób działania, każdy kolejny może mieć charakter coraz brutalniejszy bądź bardziej wyrafinowany

Charakterystyka ofiar

Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej. Ofiarami przemocy są najczęściej kobiety, dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne, także mężczyźni.

Formy wsparcia

Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej. Ofiarami przemocy są najczęściej kobiety, dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne, także mężczyźni.