STOP PRZEMOCY

CYKLE PRZEMOCY

Dowiedz się więcej

Cykle przemocy

Przemoc domowa nie jest zjawiskiem jednorazowym. Cykle przemocy, z punktu widzenia prawa i psychologii, mogą trwać latami i bez podjęcia prób działania, każdy kolejny może mieć charakter coraz brutalniejszy bądź bardziej wyrafinowany. Cykl przemocy składa się z powtarzających się  faz:

Faza narastającej przemocy

Początki agresji, której przyczynami mogą być drobne niepowodzenia i troski dnia codziennego.

Ofiara:

  • stara się opanować sytuację, uspokoić partnera, a nawet przepraszać za swoje wypowiedzi bądź zachowania
  • zastanawia się co jeszcze może zrobić aby tylko nie doszło do wybuchu agresji
  • tłumaczy sobie powody, przez które partner jest nerwowy czynnikami zewnętrznymi

Ważne, żeby pamiętać, że osoba, która doznaje przemocy w rodzinie nie ponosi odpowiedzialności za akt przemocy dokonany przez oprawcę!

Faza ostrej przemocy

Następuje wybuch agresji, upust narastającego napięcia.

Ofiara:

  • poddaje się przemocy w sposób bierny
  • gdy nastąpi zakończenie aktu przemocy, jest zdezorientowania, przeżywa szok
  • odczuwa całą gamę emocji, w której dominują przerażenia, wstyd i bezradność
  • w następstwie doznawanej przemocy staje się apatyczna, może popaść w depresję, a nawet podjąć próby samobójcze

W tej fazie najczęściej dochodzi do interwencji policyjnych, a ofiary decydują się złożyć skargę

Faza miodowego miesiąca

Okres okazywania skruchy i miłości przez oprawcę, który przekonuje ofiarę, że sytuacja już się nigdy nie powtórzy.

Ofiara:

  • zostaje obdarowywana prezentami,
  • przytulana,
  • niekiedy nawet doceniana i chce wierzyć, że oprawca się zmieni, natomiast niedawny akt przemocy był epizodyczny.

Po pewnym czasie napięcie znów zaczyna rosnąć i cykl się powtarza.

Przemoc w następnym cyklu jest jeszcze gwałtowniejsza

Cykle mogą trwać przez wiele lat

Skracają się fazy "miodowego miesiąca"

Fazy narastającego napięcia oraz gwałtownej przemocy wydłużają się i mają gwałtowniejszy przebieg

Po pewnym czasie faza miodowego miesiąca zanika – pozostają tylko dwie fazy.

Zobacz także

Czym jest przemoc?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny lub osoby wspólnie zamieszkującej czy wspólnie prowadzącej gospodarstwo domowe.

Kim są ofiary i sprawcy przemocy?

Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej. Ofiarami przemocy są najczęściej kobiety, dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne, także mężczyźni.

Gdzie znajdziesz pomoc?

Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej. Ofiarami przemocy są najczęściej kobiety, dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne, także mężczyźni.