STOP PRZEMOCY

CZYM JEST PRZEMOC?

Dowiedz się więcej

Czym jest przemoc?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny lub osoby wspólnie zamieszkującej czy wspólnie prowadzącej gospodarstwo domowe, w szczególności narażające te osoby na :

Niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia

Naruszające ich godność, nietykalność cielesną

Wolność, w tym seksualną

Powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym

Wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą

Wyróżnamy 5 rodzajów przemocy:

Fizyczną

Psychiczną

Ekonomiczną

Seksualną

Polegająca na zaniedbaniu

Przejawy przemocy fizycznej

Popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy

Przejawy przemocy psychicznej

Wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, wyglądu, narzucanie własnych poglądów, obrażanie rodziny i przyjaciół, nieustanna krytyka, izolacja społeczna poprzez kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, wmawianie choroby psychicznej, nieokazywanie aprobaty, szacunku, czułości jako karnie, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, wyzywanie,  poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, grożenie porwaniem dzieci, jeśli matka/ojciec odejdzie, stosowanie gróźb, niewyrażanie zgody na decydowanie bądź współdecydowanie

Przejawy przemocy ekonomicznej

Odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, ścisłe wydzielanie środków do życia oraz ciągła kontrola wydatków, niezaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, spowodowanie, aby ofiara prosiła o pieniądze i rozliczała się z każdego wydatku, ograniczenie dostępu do rodzinnego konta lub wiedzy o nim, oskarżanie o ukrywanie pieniędzy, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie.

Przejawy przemocy seksualnej

Zmuszanie do pożycia seksualnego bądź nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, dowcipy z podtekstem seksualnym, niechciany dotyk, sadystyczne formy współżycia seksualnego, krytyka zachowań seksualnych, narzucanie treści pornograficznych osobie, która tego sobie nie życzy, zmuszanie do współżycia po okresie ciąży, gwałt

Przejawy zaniedbywania

Przemoc polegająca na celowym zaniedbywaniu obowiązków opieki na szkodę podopiecznego dotyczy najczęściej dzieci i osób starszych, może polegać na stosowaniu kar polegających na odmowie karmienia, przewinięcia, podania leków, czy dokonania zabiegów higienicznych.

Zobacz także

Cykle przemocy

Cykle przemocy, z punktu widzenia prawa i psychologii, mogą trwać latami i bez podjęcia prób działania, każdy kolejny może mieć charakter coraz brutalniejszy bądź bardziej wyrafinowany

Kim są ofiary i sprawcy przemocy?

Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej. Ofiarami przemocy są najczęściej kobiety, dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne, także mężczyźni.

Gdzie znajdziesz pomoc?

Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej. Ofiarami przemocy są najczęściej kobiety, dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne, także mężczyźni.